Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα

Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων τών χρηστων της ιστοσελίδας μας διέπεται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και τους παρακάτω όρους. 

Η ETSNET θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας της που μπορεί να έρθουν σε γνώση της, λαμβάνοντας συγχρόνως κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών. Τα στοιχεία αυτά δεν θα γνωστοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιβάλεται από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από την ETSNET  θα γίνεται για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς ή ιστορικούς, καθώς και για λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών της. Ο χρήστης απλά και μόνο χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα, παρέχει τη συγκατάθεσή του, η οποία συγκατάθεση ισχύει και για τυχόν επεξεργασία των δεδομένων του χρήστη από συνδεδεμένες με την ETSNET επιχειρήσεις. Εφόσον δεν ληφθεί αντίθετη εντολή, η ETSNET δικαιούται να κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και για λόγους διαφημιστικής προβολής και προώθησης από απόσταση των προϊόντων και υπηρεσιών της, καθώς και αυτών των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων. 

Σε περίπτωση μετάβασης των χρηστών από την  ιστοσελίδα της ETSNET σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), η ETSNET δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/1997, να γνωρίζει εάν αυτά αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 2472/1997, να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν.

Cookies
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Ο χρήστης, με το να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μας, αποδέχεται τη χρήση τους. Τα cookies είναι μικρά κομμάτια δεδομένων που αποστέλλονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα. Σε μεταγενέστερο επισκέψεις, αυτά τα δεδομένα, μας επιτρέπουν να σας αναγνωρίζουμε αυτόματα, έτσι ώστε να μπορούμε να προσαρμόσετε την εμπειρία σας και να σας παρέχουμε την καλύτερη υπηρεσία. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies (και παρόμοια στοιχεία του προγράμματος περιήγησης, όπως cookies Flash) για την πρόληψη της απάτης και για άλλους σκοπούς. Αν ο web browser σας έχει ρυθμιστεί για να εμποδίζετε τα cookies από την ιστοσελίδα μας, δεν θα είναι σε θέση να ολοκληρώσει μια αγορά ή να επωφεληθούν από ορισμένα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας, όπως η αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι αγορών σας ή τη λήψη εξατομικευμένων συστάσεων. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να ρυθμίσετε το web browser σας για να δέχεται cookies από την ιστοσελίδα μας.