2018

Ξεκίνησαν οι δύο νέες δράσεις "Ψηφιακό Βήμα" και "Ψηφιακό Άλμα", συνολικού προϋπολογισμού 100.000.000 ευρώ για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, προκηρύχθηκε και το πρόγραμμα ποιοτικού εκσυγχρονισμού μεσαίων επιχειρήσεων.


Εξειδίκευση Αναζήτησης