ΔΡΑΣΗ: ΨΗΦΙΑΚO ΒΗΜΑ

Ωφελούμενες είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις Μεταποίησης - Εμπορίου (Χονδρικό - Λιανικό), Τουρισμού και Υπηρεσιών με:

  • Κλεισμένες δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις μέχρι και 31/12/2017.
  • Μια τουλάχιστον επιλέξιμη δραστηριότητα κατά την υποβολή της αίτησης.


ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Η επιδότηση είναι στο 50%. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
Επιλέξιμες δαπάνες στη δράση είναι η αγορά εξοπλισμού πληροφορικής, αγορά και προμήθεια λογισμικού, η δημιουργία και αναβάθμιση ιστοσελίδων, η δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας, υπηρεσίες διαφήμισης, ψηφιακής προβολής και προώθησης, κλπ.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η περίοδος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει στις 27/06/2018.
Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.


Το καλάθι αγορών είναι άδειο!