ΔΡΑΣΗ: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ωφελούμενες θα είναι μεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Η επιδότηση θα είναι στο 50% ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της κάθε επένδυσης μπορεί να κυμαίνεται από 50.000€ έως 400.000€.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

- Μηχανήματα & Εξοπλισμός, μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου

- Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου

- Μεταφορικά μέσα

- Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου

- Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).


ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η περίοδος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει στις 27/06/2018.
Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.


Το καλάθι αγορών είναι άδειο!