Διαχείρηση Παροπλισμένου Εξοπλισμού

Διαχείρηση Παροπλισμένου Εξοπλισμού

Η EtsNet αναλαμβάνει εξ' ολοκλήρου όλη την διαδικασία διαχείρισης του παροπλισμένου εξοπλισμού πληροφορικής , τηλεπικοινωνιών

Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει:

  • Αρχική αξιολόγηση και αποτίμηση του εξοπλισμού
  • Συλλογή του εξοπλισμού από τις εγκαταστάσεις
  • Ασφαλή διαγραφή των ευαίσθητων δεδομένων ή καταστροφή των αποθηκευτικών μέσων
  • Διάγνωση και έλεγχος του εξοπλισμού
  • Ανακατασκευή, επαναχρησιμοποίηση ή ολική καταστροφή και ανακύκλωση


Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.